MK Training & Consultancy


Martine MingelinckxStart. Over ons. Activiteiten. Workshops. Boeken. Gastenboek. Vragen. Links. Shop. Contact.

©  2015

Thuis in twee gezinnen

Wat als je vader verliefd wordt op de buurvrouw?


Door een echtscheiding komt een gezin in een heel emotinele fase terecht. Ouders die ruzie maken, een ouder die de gezinswoning verlaat, praktische regelingen, bezoeksrecht, ... allemaal nieuwe gebeurtenissen waar ook de kinderen mee worden geconfronteerd.

De gevolgen van een scheiding, evenals hetgeen er aan voorafgaat hebben een grote weerslag op het geluksgevoel van een kind.


Dit boek wil kinderen die overmand worden door emoties en kampen met duizend en een vragen helpen om de scheiding van hun ouders te overleven. Meer nog, dit boek biedt hen een houvast om zich gelukkig te voelen ondanks de scheiding van hun ouders zodat ze mettertijd van deze tegenslag hun kracht kunnen maken.

Op deze manier gaan kinderen zich thuis voelen in twee gezinnen, het gezin waar ze deel van uitmaken bij hun mama en het gezin dat ze samen gaan vormen met hun papa.


Duidelijke, alledaagse en herkenbare voorbeelden doen het kind beseffen dat het niet alleen staat in deze problematiek. De tips in dit boek wijzen kinderen de weg naar het vinden van hun geluk.

De verhaallijn van Pieter en Sofie illustreert op een mooie manier dat kinderen in een nieuw samengesteld gezin hernieuwd gezinsgeluk kunnen vinden.


Gezien er steeds meer echtscheidingen en bijgevolg ook meer nieuw samengestelde gezinnen zijn en gezien er voor kinderen over dit onderwerp weinig info beschikbaar is, bevat dit boek een schat aan informatie voor het kind alsook voor elke (plus)ouder die hulp wil bieden aan zijn of haar kind.

Paperback 174 blz

17 x 24 cm

Prijs : 15,00 Euro

Uitgeverij Lannoo Campus

ISBN 978 94 014 0183 8

NUR 248

Eerste druk : 15 mei 2012

Tweede druk : september 2012

Dit boek is bestemd voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Het is de jongerenversie van

Nieuwe levens, nieuw geluk.

Recensies en pers

TV Limburg                        31 mei 2016           URL: http://www.tvl.be/programmas/aan-tafel-dinsdag-aan-tafel-met-margriet-hermans-29779


BOTsing                              juli 2013               BOTsing072013.pdf


Klasse voor Ouders              maart 2013           Klassevoorouders032013.pdf


Het Laatste Nieuws               16 november 2012   LaatsteNieuws16112012.pdf


Congres kinderen uit scheidingsgezinnen          BrochureCongres06112012.pdf


Psychologies                         augustus 2012       082012Psychologies.pdf


Standaard Boekhandel Magazine augustus 2012                                                             StandaardBoekhandelMagazine05082012.pdf


Vitaya                                 juli 2012                072012Vitaya.pdf


Zoutpot                               juni 2012               062012Zoutpot.pdf


VTM Nieuws                        28 mei 2012        http://nieuws.vtm.be/binnenland/201205284504-tips-tricks-voor-kinderen-met-plusouder


Primo                                 22 mei 2012            20120522Primo.pdf


Vlabin VBC                          mei 2012                VlabinVBC062012.pdf

Bestel het boek : Shop